lunes, 10 de junio de 2013

ATEAK MUNTATZEN. COLOCANDO PUERTAS

Ate haundiak muntatu gintun: lehendabizi raila,
Faltaban de colocar las puertas grandes: primero el rail,
 gero atea atera ta presentatu,
luego presentar la puerta,

 ta hona bukatuta.
y he aquí terminado.