lunes, 30 de septiembre de 2013

LO EGIN - A DORMIR

Oilo batzuk aseladerotan lotan hasi dire.
Algunas gallinas ya han empezado a dormir en los aseladeros.
Eta bertze batzuk espabilituagoak dire.
Y otras son mas espabiladas.


Eta badaude ere egalarik edo "alpinistak" (ez dakit nola demontre alletu den hain goiti gaineko oiloa)
Y también las hay voladoras o alpinistas. (no se como ha llegado tan alto la de mas arriba)miércoles, 25 de septiembre de 2013

ARRAUTZAK - HUEVOS

Oiloak indartsu etorri dire ta segiduan produzitzen hasi dire. Uste baino azkarrago osatu dut lehendabiziko pale.

Han venido unas buenas gallinas y enseguida se han puesto a producir. Antes de lo previsto he completado el primer palé de huevos.

Azpian dagon argazkietatik bat oker dago, asmatu zein? Gosta zaidan lehendabiziko palesa enkajatzea....... ez nuen lehendabizikoan lortu, ezta bigarrenean ere...
Por cierto, una de las fotos de abajo es incorrecta, adivina cual? Menudo lío para encajar el primer palé, no he acertado a la primera ni a la segunda....miércoles, 18 de septiembre de 2013

SORPRESA

HAMABIETAKO KAFE-KO NESKAK sorpresa polit batekin etorri dire ta nire hegazti familia bi buru gehiagokin haunditu dute. Hauek biek toki berezi batean gordeko ditut ta trato berezia jasoko dute. Zuen bakointzaretzako muxua. Eskerrik asko.

LAS CHICAS DEL CAFE DE LAS DOCE han venido con una grata sorpresa y han aumentado mi familia avícola con dos cabezas mas. A estas dos las guardo en un sitio especial donde tendrán un trato preferente. Un beso para cada una vosotras. Gracias.LEHENDABIZIKO ERRONKA - PRIMER DESAFIO

Oiloak arrautzak jarriz etorri ziren ta horregatik lurzoruan erruten zuten. Aste honetako erronka oiloari kabiak non diren erakustea izan da ta horretarako lurrean biltzen nuen arrautzak kabian bistan uzten nituen oiloa erakartzeko.
Las gallinas llegaron poniendo huevos por eso tuve puesta en suelo. El desafío de esta semana ha sido enseñarles a las gallinas donde estaban los nidos y para eso cogía los huevos del suelo y los colocaba en el nido de manera que la gallina pudiera verlos.


martes, 17 de septiembre de 2013

LEHENDABIZIKO EGUNA - PRIMER DÍA

Oiloak alletu ta segiduan ura edaten hasi ziren arazorik gabe.
Tan pronto como llegaron las gallinas comenzaron a beber agua de los bebederos.
Lehendabiziko gauan oiloak multzatzeko arriskua badago, baina hemen dena ondo joan zen ta oiloak lasai lo egin zuten.
La primera noche hay riesgo de que las gallinas se amontonen, pero aquí todo fué bién y durmieron tranquilamente.

Kabiak non diren ongi ikasi arte oiloak slat gainean biziko dire, eta ezin izango dute beko pasillora edo belatira ateri. Horregatik sare batzuk jarri ditugu nabe barrenian oiloa guk nahi dugun tokian egoteko.
Hasta que aprendan donde están los nidos, las gallinas tienen que vivir encima del slat y no podran acceder al pasillo lateral o salir al campo. Por eso hemos puesto dentro de las naves unas redes para que las gallinas anden por donde nosotros queramos.


viernes, 13 de septiembre de 2013

HUSTUKETA - DESCARGA

Lehendabiziko langilek kamiotik nabeetako ateraino pasa zituzten kajak.
Los primeros kurrelas pasaron las cajas desde el camión hasta la puerta de la nave.


Hurrengoak gantxo batzukin errestan nabe barreraino eraman zituzten.
Los siguientes arrastraron las cajas al interior de la nave.Eta bertzeak oiloak kajatik ateratzen zituzten.
Y los demas sacaron las gallinas de las cajas.Eta kaja utsak berriz bueltan ateratzen ziren kamiorat.
Y las cajas vacias se volvían a sacar de vuelta al camión.
Lana egin ondoren argazki bat atera genuen oroimenarako.
Después del trabajo, una foto de equipo para el recuerdo.
 


ONGI ETORRI - BIENVENIDOS

Kamioia zai. Esperando al camión.

Heldu dire!!!  ¡¡¡¡Que ya llegan!!!!


domingo, 8 de septiembre de 2013

ESKERRIK ASKO - GRACIASOiloak bihar heldu dire, dena prest dagola ematen du, dena ongi martxatzea espero dezagun. Hemendik aintzinera oiloen bizitza kontatu beharko dizuet, obra bukatu da ta.
Agurrak bisitari guziei, milla aldiz baino gehiago klikatu duzue blog hau segika.
Eta millaka-millaka eskerrak proiekto honetan parte hartu duzuen profesional ta pertsona guztiei, zuen lana gabe ezin izango nuen hau dena martxan jarri, baina bereziki EUSKABER enpresari bera izan delakoz (eta segituko du) historio honen motorra.
ESKERRIK ASKO

Mañana es el día de entrada de las gallinas, parece que está todo listo, esperemos que todo funciene correctamente. De aquí en adelante os iré contando la vida de las gallinas pues la obra ya ha terminado.
Saludos a todos los visitantes de este blog, habeís clicado mas de míl veces visitandome.
Y miles y miles de gracías a todos los profesionales y personas que habeís tomado parte en este proyecto, pero especialmente a la empresa EUSKABER pues esta ha sido (y seguirá siendo) el motor de toda esta historia. 
GRACIAS ARRAUTZA ONTZI - HUEVERAS

Arrautza-ontziak jasotzia ilusio egin zidan, gero eta hurbilago dago lanean hasitzeko eguna.
Me hizo ilusión recibir las hueveras, cada vez está mas cerca la entrada de las gallinas.

viernes, 6 de septiembre de 2013

PENTSUA - PIENSO

Oiloaren etorrera hurbiltzen ari da eta pientsoa ailegatu zaigu.
Cada vez está más cerca la llegada de la gallina y ya hemos recibido el pienso.jueves, 5 de septiembre de 2013

TXATARRA - CHATARRA

Obra bere bukaera ailegatzen ari da, eta horren seinale gaur txatarra eraman dute.
La obra está llegando a su fín y señal de ello es que se han llevado la chatarra.
 

ARGIA - LUZ

Argiaren instalakuntza prest dago.
La instalación eléctrica ya está lista.
Argiaren koadroak dena ongi doaien erraten digu, argia gorriak inzidenzi bat badagola abisatzen digu.
El cuadro eléctrico nos dice si todo va bién, la luz roja nos avisará de cualquier incidencia.