lunes, 4 de agosto de 2014

EGUNERO ARGITZEN DU - TODOS LOS DIAS AMANECE

Zikloa akautu da, orain tarte bat utziko da hurrengo lotea etortzerako.
Ha terminado un ciclo, ahora se deja un tiempo para que entre el siguiente lote.

domingo, 27 de julio de 2014

AZKEN EGUNAK - ULTIMOS DIAS

Lotea, bukatzera doa, ta oiloak azken egunak dute bere biziaz gozatzeko.

El lote llega a su fín y a las gallinas solo les queda unos días para disfrutar de la vida.

Pena haundiakin, heuretaz agurtzea tokatzen zait.
Con mucha pena, me toca despedirme de ellas. 

miércoles, 2 de julio de 2014

UDA - VERANO

Udan, sobran daukagunez belarra idortzeko aukera dugu.

En verano, viendo que nos sobra tenemos posibilidad de secar la hierba.
viernes, 13 de junio de 2014

IBERIAR FAUNA - FAUNA IBERICA


Bertze fauna ere topatzen dugu gure belatietan. Suertez hauek ez diote gure oiloari kalte egiten, edo hori uste dut behintzat. Apo gaixoak ez du gauz berdina erraten ahal.

También nos encontramos con otra fauna en nuestros prados. Por suerte, estas no les hacen mal a nuestras gallinas, o eso creo al menos. El pobre sapo no puede decir lo mismo. 

miércoles, 4 de junio de 2014

ITZALA - SOMBRA

Euria edo bero haundia egin, oiloak badute libre non egon bere nabetik kanpo. Hemen aize frexkoa hartzen dute beroa egiten badu, edo babesten dire euria egiten badu.

Aunque llueva o haga mucho calor, las gallinas tienen donde estar fuera de su nave. Aquí tienen brisa si hace mucho calor, o se protegen de la lluvia si fuera el caso.

lunes, 12 de mayo de 2014

GORDE-LEKUA - ESCONDRIJOS

Hain haundia dago belarra maiatzan, oiloak ez dutela gorde lekurik behar. Gustora dabiltza belar tartean, ta bere burua salbu ikusten du airetik etorri litekeen arriskutik.

La hierba está tan alta en mayo, que las gallinas no necesitan de mas escondrijos. Andan muy a gusto entre la hierba y se siente segura ante las posibles amenazas que puedan surgir del aire.
domingo, 27 de abril de 2014

BELARRA - HIERBA

Udaberrin parkean belarra sobrante dugu. Sobera haunditzen delakoz, ta freskoa berriz atera dezan moztu egiten dugu. Hori bai, laguntzaile pil bat elkartzen dire gure ondoan.

En primavera tenemos hierba sobrante en el parque. Porque crece demasiado y para que salga hierba fresca de nuevo, solemos cortarla. Eso sí, se nos acercan muchos ayudantes.


jueves, 3 de abril de 2014

OILARRA??? - UN GALLO???Horrelako kukurruxta ikusita oilarra ematen du, baina ez da ala, oiloa da. Albaiteroak explikatu dit, ematen direla kasu batzuk, oiloak oilarraren ezaugarriak hartzen dituztenak: kukurruxta handitzen zaie, tamaina ere handiagoa dute, ta gainera ez dute arrautzarik jartzen. Baina oiloak dire, obarioak hor dituzte.

Viendo esa cresta parece un gallo, pero no lo es. El veterinario me ha explicado que se dan casos en los que la gallina va cogiendo características del gallo: les crece la cresta, son mas grandes y además no ponen huevos. Pero siguen siendo gallinas, los ovarios los siguen teniendo.

jueves, 27 de marzo de 2014

ETSAIAK - ENEMIGOS

Gure oiloak naturaz gozatzen dute, baina bere alde gordinarekin topatu dire oraingoan. Batzuk etziren lotara sartu gau horretan eta goizean sorpresa hau harrapatu genun.
Nuestras gallinas disfrutan de la naturaleza, pero esta vez se han encontrado con el lado más duro de esta. Algunas no entraron a dormir esa noche, y a la mañana siguiente esto es con lo que nos encontramos.Hemendik egin zuten zuloa sartzeko. Aquí encontramos el hoyo que hicieron para entrar.Hemen lo egin zuten azken aldiz oiloak. Sartzeko tranpilla argazkia bukaeran ikusten da. Zerbaitgatikan gau horretan batzuk kanpon gelditu ziren.
Aquí durmieron por última vez. La trampilla de entrada se ve al fondo de la foto. Por alguna razón esa noche las gallinas no entraron a dormir y se quedaron fuera.Kontaketa. Recuento

martes, 11 de febrero de 2014

MULTZOA - MONTON

Ez dakit zezenak atzetik zetozen sanfermintan bezala, baina holako multzoa egin zen egun horretan. (erne ibili behar dagola, hemen ezin da despistatu)

No se yo, si es que por detras venían los toros como en sanfermines, pero este es el montón que se creo ese día. (Es que no se puede distraer una)
lunes, 10 de febrero de 2014

KUKURRUXTAK - CRESTAS

Lotea aintzinera doaie ta taldean ezberdintasunak markatu dire, batzuk agintzen dute eta bertzeak doi doia bizitzen dire, azkeneko hauek errax dire bereixteko, kukurruxta hazi gabe daukatelakoz. Gutti dira taldean baina denbora gehiena aseladeroetan egoten dire bere "lagunetik" salbo, bakarrik jaitsiko dire ura pixka bat edatera ta pentso pixka bat jatera, hauek ez dute arrautzarik jartzen edo ttiki-ttikia jartzen dute.

Va pasando el lote y ya se notan diferencias en el grupo, algunas son las que mandan y las otras sobreviven como pueden, estas últimas son fáciles de diferenciar,... tienen la cresta muy pequeña. Son pocas en el grupo pero la mayor parte del tiempo lo pasan subidas al aseladero a salvo de sus "compañeras", solo bajan a beber y a comer un poquito de pienso, estas no ponen huevo o si lo hacen lo ponen muy pequeñito.

domingo, 9 de febrero de 2014

PIKAJEA - PICAJE

Batzutan oiloak ez dira ongi eramaten ta begi tartean bat hartzen dute, kasu honetan horrela gelditu zen oilo hau.
A veces las gallinas no se llevan muy bien y se ensañan con una no sabemos muy bien porque motivo, parece ser que no la aceptan en el grupo. En este caso así es como se quedo esta gallina.

viernes, 24 de enero de 2014

NEGUA TA LANDAKETA - INVIERNO Y PLANTACIÓN.

Negua alletu da ta orain da garaia plantak landatzeko gero oiloak babes leku izateko. Momentuz gerezi ta arana batzuk jarri ditut, baina oraindik hasi bertzerik ez naiz egin, gainera orain hilberan gaude urtarrilaren 31ak arte eta diotenez orain da momentua trasplanteak egiteko.

Ha llegado el invierno y es la hora de poner plantas en el parque para que las gallinas tengan donde resguardarse. De momento he puesto unos cerezos y unos ciruelos, pero todavía no he hecho mas que empezar. Además ahora estamos con la luna decreciente hasta el 31 de enero y dicen que es el momento idoneo para trasplantar.


Hortentsik ere. También hortensias. 

Ez bada ikusten ere, oiloaren azpian zulo bat egin berria dago landare bat sartzeko. Azkar ikasi dute non diren zizareak eta hameketako ederra botatzen ari dire, azkarrenak behintzat.
Aunque no se pueda ver, debajo de las gallinas hay un hoyo recién hecho para plantar una planta. Han aprendido muy pronto donde están las lombrices, y las mas espabiladas estan tomandose un buen aperitivo.

jueves, 23 de enero de 2014

OILO KOLKA - LA GALLINA CLUECA

Hilabete bat bazegoen oiloek ailegaturik ta oilo bat kolkatu egin zen, ez zuen arrautza gehigo egiten ta lurrean harrapatzen zuen arrautza tripa azpira sartzen zuen berotu nahian. Zer egin oilo honekin??, ba... "indultatu" egin nuen, granjatik atera nuen ondoko baserri batera ta han arrautza fekundatuak jarri genizkion. Emaitzak ez ziren hagitz onak izan baina txita bat ateratzea lortu zuen 21 egunez arrautza berotzen pasa ta gero. Honezkero txita handitzen hari zaigu, urriaren 30an jaio zen eta...

LLevaba un mes desde que llegaron las gallinas a la granja y una de ellas se quedo clueca, es decir ya no ponía mas huevos y si encontraba alguno puesto en el suelo se lo metia bajo la tripa con la intención de calentarlo. ¿Que hacer con esta gallina??  Pues la indulté, la saque de la granja y la llave a un caserío, allí le pusimos huevos fecundados. Los resultados no fueron muy buenos, pero consiguió sacar un pollito después de pasar 21 días calentando los huevos. Por hoy el pollito va creciendo, ya que nació en 30 de octubre.


Lumak arro-arro eginda ta beti exerita klok-klok eginez egoten zen.
Siempre sentada y haciendo cloc-cloc se pasaba el día.
Txitoak aste bat dauka ta egalako lumak ateratzen hasi zaizkio.
El pollito tiene una semana y ya le han salido las plumas de las punta de las alas.Hemen txitoak hiru aste dauzka ta ia buztanako lumas atera zaizkio.
El pollito tiene tres semanas y le han salido las plumas de la cola.


miércoles, 22 de enero de 2014

NOLA PASA DEN DENBORA - COMO PASA EL TIEMPO

Ez nintzen konturatzen ere bi hilabete pasa direla azken aldiz zerbait zintzilikatu nuelarik. Itsasten dut web-horri enlaze interesgarri pare bat.

No me daba cuenta que llevaba dos meses sin colgar nada en el blog, el tiempo pasa muy rápido. Os pongo unos enlaces interesantes de un par de webs.


  •  Los huevos son hoy más seguros y su producción más sostenible, según INPROVO
http://www.agroinformacion.com/noticias/16/avicultura%20y%20cunicultura/70639/los%20huevos%20son%20hoy%20mas%20seguros%20y%20su%20produccion%20mas%20sostenible%20segun%20inprovo.aspx

  • No es necesario restringir el consumo de huevos en la dieta de personas sanas